Anhöriga

IMG_7149 (1)

Det är inte lätt att vara beroende av hjälp. Det är inte heller lätt att vara anhörig till någon som är beroende av hjälp. Och att vara den som ska utföra hjälpen, som våra assistenter gör, är jättesvårt. Därmed blir det extra viktigt för oss som assistansanordnare att på ett lyhört och respektfullt sätt bedriva en personlig assistans som ger både brukaren, dennes familj och de assistenter som ska arbeta i brukarens hem en trygghet.

Som anhörig kan det ofta bli så att man i någon utsträckning, eller under vissa perioder, hoppar in och arbetar som assistent till en närstående som är beviljad personlig assistans. Då anställs man på samma villkor som de övriga assistenterna i vårt bolag. Men det ser olika ut för alla familjer. Några vill enbart att familjemedlemmarna ska arbeta som assistenter medan andra önskar en eller flera externa assistenter till sin personalgrupp. Några av de som är beviljad personlig assistans lever ensam medan andra har föräldrar, sambo, syskon eller barn som de delar hemmet med.

 

Vi ser helheten

Oavsett hur din situation ser ut som anhörig hoppas vi kunna vara ett stöd för dig då vi är flera i vårt bolag som på olika sätt har erfarenhet av personlig assistans. För att lyckas skapa en trygg assistans som fungerar och är hållbar arbetar vi med hänsyn och respekt till alla som bor och vistas i brukarens hem. Att det behövs en dialog mellan alla parter i assistansen är något vi har lärt oss efter 20 års erfarenhet som assistansanordnare. Därmed har du en viktig roll. Vi vill hålla en god kontakt med såväl brukare och dess anhöriga som med våra assistenter. För att på så sätt kunna ta fram den bästa assistansen tillsammans.